Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. Solusindo Lijaya Pratama - 02.341.953.4-086.000
2CV. BULAN SABIT - 02.657.876.5-419.000
3CV. PUTRA KENCANA - 01.220.951.6-419.000
4NAZURA EKA KARYA. CV - 80.856.634.3-419.000
5CV. BANI KARYA - 83.560.596.5-419.000
6CV. CIKALIA JAYA - 02.087.11O.9-419.000
7CV. ZAKIA PUTRI PRATAMA - 02.600.946.4-419.000
8CV. BUNGBAS - 74.668.746.6-419.000
9CV. EXTEND - 83.668.517.2-419.000
10CV. SOFA BERWIBAWA - 72.552.791.5-419.000
11CV. SEMBILAN BENUA - 02.443.219.7-404.000
12Sistem Fisik Siber - 86.380.049.6-801.000
13CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000